ART KIT, OTVORITEV RAZSTAVE

V petek, 18. decembra 2015 ob 18. uri, vas vljudno vabimo v ARTKIT na Glavnem trgu 14 v Mariboru – nasproti Kužnega znamenja – na otvoritev razstave izdelkov čipkarstva, polstenja, tkanja, lesarstva, 3D oblikovanja, slikanih objektov in fotografije v navezavi z izročilom naravne in kulturne dediščine.

ART KIT je prostor v starem delu Maribora, na Glavnem trgu 14, ki ga programsko vodi Kulturno izobraževalno društvo KIBLA, v lasti Mestne občine Maribor, ki je namenjen obuditvi starega mestnega jedra in opustelih predelov namenjen umetnikom, oblikovalcem in obrtnikom, ki kreativno razvijajo ideje tradicionalnih rokodelskih spretnosti z ustvarjanjem unikatnih izdelkov, hkrati pa iščejo potencialna sodelovanja s podjetji, ki bi te ideje lahko realizirali v manjši seriji industrijske oblikovalske linije.

Osnovna ideja je popularizirati materiale in postopke obdelave teh primarnih materialov naših prednikov, ki se izgubljajo v potrošniški industriji cenenih izdelkov iz cenenih materialov in cenenih delovnih postopkov. Po eni strani projekt in avtorji Urh Sobočan, Diana Mureškič, Marko Črtanec, Cameron Bobro, Aleksandra Ilić in drugi težijo k obujanju starih obrtniških postopkov, vendar ne kot replike, temveč nadgradnje obstoječih postopkov tradicionalnih obrti.